Islam är rasism

Islam är en rasistisk livsåskådning. Beviset för detta är att man inte får kritisera profeten Muhammeds familj, enligt Islam. Detta gynnar en speciell familj med vissa gener, d.v.s. traditionell rasism. Muhammeds familj ökar kraftigt varje år p.g.a. deras distribuerade harem med hundratals kvinnor som massproducerar deras barn. Om oljan i deras länder beslagtas, tar slut eller blir värdelös p.g.a. ny teknik så kommer Islams ekonomi att falla ihop som ett korthus och problemet med Islams rasism att bli mindre.

”Speech that is offensive to some must not be curtailed, but protected. If speech that offends a group is outlawed, that group has absolute power, and a free society is destroyed. A group that cannot be criticized cannot be opposed. It can work its will no matter what it is, and no one will be able to say anything to stop it.” (Never Again Canada 2016)

Att Islam är rasism betyder inte nödvändigtvis att alla muslimer är rasister, ty de känner kanske inte till alla Koran-verser, eller tolkar dem symboliskt. Muslimer är uppenbart rasister om de försöker genomdriva Islams rasism, t.ex. om de försöker hindra yttrandefrihet genom att begå brott, t.ex. förtal i syfte att få personer avsatta från offentliga tjänster.

Vissa inriktningar av Islam är rasistiska av fler skäl. De har t.ex. rasistiska religiösa texter som hetsar mot andra folkgrupper, se t.ex. Hamas’ stadgar. Svärdversen i Koranen är hets mot folkgrupp, vilket egentligen är olagligt i Sverige, ändå läses den upp varje Ramadan.

Islam är unik bland världsreligionerna eftersom den är så upptagen med att utrota dem som förnekar dess riktighet i stället för bevisa sin förträfflighet genom att göra gott för alla oavsett tro. Islam är ju en rasistisk och intolerant livsåskådning (enligt Koranen) som vi borde krossat redan på 700-talet. Tyvärr var våra förfäder lite lata. Muslimerna kan konvertera till Sikhism eller valfri tolerant religion. (Visserligen har det funnits ganska toleranta kalifat under några århundraden, men denna Islam har inte stöd i Koranen och kommer därför alltid med tiden att återgå till det intoleranta och rasistiska originalet.)

Amin al Husseini und Adolf Hitler

Figur 1: Stormufti al-Husseini och Hitler, d.v.s. en av Islams högsta ledare tillsammans med en ökänd rasist.

Großmufti Amin al Husseini, Heinrich Himmler

Figur 2: Stormuftin och SS-chef Himmler, , d.v.s. en av Islams högsta ledare tillsammans med en ökänd rasist.

Nej, kritik av Koranen är inte rasism. Islam är rasism. Jag anser också att häxbränningarna var fel, men de saknar stöd i Bibeln. Det står visserligen i den svenska Bibeln att häxor skall dödas och det är ju dåligt, men man måste ju också läsa att det var kung Saul som inrättade denna lag och han anlitade själv en häxa utan att döda henne efter att han instiftat denna lag. Det står också i Bibeln att de som jobbar under vilodagen (d.v.s. söndagar i vårt fall) skall dödas, men det finns så vitt jag vet ingen som dödat personer för att de jobbar på söndagar. Det verkar vara som att ”döda” i dessa delar av Bibeln betyder att det är ett starkt förbud — inte att man bokstavligen skall döda, men att man får bryta mot reglerna i nödfall. Jag är även emot Inkvisitionen, men den startades för att spåra upp kvarvarande muslimer efter Reconquista — så Islam gjorde att många spanjorer tyvärr förhärdades, men nu har de varit fria från Islam ett tag och kommer nog bli trevligare med tiden. Jag är inte medlem i någon kyrka eller religiös organisation, så jag har ingen glädje av att kyrkan är rik p.g.a. tvångsskatter i det förgångna. Jag är heller inte religiöst uppfostrad.

Jag är Koran-ägare och har läst en del i den, men tycker den är dålig. Bl.a. innehåller den mycket förakt och hån av judar och kristna redan i de första två kapitlen. Jag ser det som att vi befriar muslimerna från en dålig politisk ideologi om vi lyckas krossa Islam.

Det var Islam som angrep oss först och vi bara försvarade oss. Korstågen syftade först till att upprätthålla religionsfriheten för pilgrimer, men urartade kanske senare.

En invändning mot att Islam är rasism är att t.ex. ateister kan åka som turister till muslimska länder utan att bli skadade, men det beror troligen på att länderna inte är helt islamiska och behöver inkomsterna, samt att de inte vet att ateisterna är ateister, utan Islam betraktar dem som kristna som har betalat skyddsskatten (jizya) i samband med resan. I Sverige idag betalar vi i praktiken skyddsskatt till Islam i Sverige p.g.a. de bidrag de islamiska organisationerna och familjerna får. En muslim har inte rätt att mörda en kristen som betalar skyddsskatt, men straffet är mycket lågt enligt islamisk lag (sharia). Dessutom följer Islam olika vapenvilor, men det är allvarligt att Islams mål enligt Koranen är att utrota alla icke-muslimer. Alla kan inte konvertera till Islam (utan att dömas till döden i en shariadomstol för sådant som ej är brott enligt naturrätten) p.g.a. sin personlighet — dessutom leder Islam till dålig ekonomi och miljöförstöring. D.v.s. även om alla kunde konvertera till Islam så är det fortfarande ett dåligt politiskt system som bygger på delvis falsk, uppenbarad kunskap och inte på empirisk vetenskap.

”Islam is an Arab supremacist sociopolitical ideology masquerading as religion and used as tool for Arab imperialism”, skrev en indier på Twitter.

Dock tar Islam gärna emot hjälp från personer som inte ingår i profeten Muhammed SAW:s ursprungliga klan så länge det gynnar arab-imperialismen.

680

Figur 3: Skråmo, en Göteborgare som konverterat till Islam och nu är aktiv i terroristorganisationen Islamiska Staten.

För att sammanfatta: Det finns inget stöd i Bibeln för de onda gärningar som utförts i dess namn. Det finns stöd i Koranen för vissa av de mord muslimer utför på polyteister och ateister, samt förtrycket av icke-muslimer även om de är monoteister.

Jag är för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och vill avskaffa Islam i enlighet med den. T.ex. kan man börja med minaretförbud. Man ska förklara officiellt att Islam inte är en riktig religion och därför inte skall få bidrag, ty en verklig religion minskar brottsligheten. Man kan också förbjuda tryck och uppläsning av vissa Koran-verser, t.ex. Svärdversen, eftersom de är hets mot folkgrupp.

Koranverser

Koranverserna nedan är från Koranen översatt av K. V. Zetterstéen — det är den billigaste Koranen och man kan även låna den gratis som e-bok. Den har en annan numrering än standardeditionen och jag skriver dessa inom parentes. Det finns en annan översättning ”Koranens Budskap”, men den verkar vara väldigt fritt översatt och förmildrad jämfört med originalet på arabiska — dock finns texten på arabiska där och man kan översätta den med Google Translate. Jag tycker citaten tydligt visar att Koranen uppviglar till brott mot Sveriges Lagar och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt Genèvekonventionerna.

Hela Koranen är aktuell och gäller för rättrogna muslimer. Den läses t.ex. upp i sin helhet i alla moskéer under månaden Ramadan. En kvinnlig muslim sa i SvD: ”Och om en kvinna inte accepterar hela Koranen så är hon inte längre en rättroende muslim.”

(4:59) 4:56. Dem, som förneka våra tecken, skola vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud varder genomstekt, skola vi giva dem en annan i stället, att de må smaka straffet; Gud är förvisso väldig och vis.

(4:91) 4:89. De skulle önska, att I bleven otrogna liksom de själva och sålunda vorden dem lika. Skaffen eder ej några beskyddare ibland dem, förrän de utvandra för Guds sak! Om de vända eder ryggen, så gripen dem och döden dem, varhelst I finnen dem, och skaffen eder ej någon beskyddare eller hjälpare ibland dem.

(5:37) 5:33. Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff,

(8:12) 8:12. Och när din Herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: ”Jag är med eder; styrken alltså dem, som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!”

(8:13) 8:13. Och detta därför att de trotsade Gud och hans apostel, ty om någon trotsar Gud och hans apostel, så är Gud förvisso sträng i att straffa.

(8:40) 8:39. Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan ägnas Gud, och om de då upphöra, så ser Gud förvisso vad de göra.

(8:62) 8:60. Och utrusten emot dem så stor styrka och så mycket rytteri I kunnen att därmed förskräcka Guds och eder fiende och även andra, som I icke kännen, förutom dem! Gud känner dem, och vilka utgifter I än gören för Guds sak, skall det bliva eder till fullo gäldat, utan att I behöven lida någon orätt.

(47:4) 47:4. När I möten dem, som äro otrogna, så halshugg dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!

Farliga verser ur Koranen: 4:564:895:338:128:138:398:6047:4.

Många av morden skall följas av likskändning, t.ex. låsa fast döda kroppar i bojor, samt hugga av fingrarna på redan döda. Likskändningen är även brott mot Genèvekonventionerna om krigsförbrytelser.

Fler farliga verser ur Koranen: 2:191, 3:28, 3:85, 9:5, 9:30, 9:1238:65, 22:19.

Ännu fler farliga verser ur Koranen: 2:216, 3:138-141, 4:74, 4:76, 4:89, 4:95, 8:39, 9:29, 9:111, 47:3-4, 60:4, 61:9.

Dessa citat tar mest upp hets mot folkgrupp i Koranen (t.ex. satanister är ju en folkgrupp om muslimer anses vara det), men det finns även andra nackdelar med Koranen: den är könsdiskriminerande/sexistisk och homofob.

Mer fakta

I never liked Muhammad Ali av Mona Walter:

RACIST, PRO SLAVERY ISLAM? Hatred Masquerading As Religion av Mona Walter

3 reaktioner till “Islam är rasism

  1. Pingback: politikmobil

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s